VINfakta - Helge Skansen

Tyskland

Gå til omtale av: Mosel-Saar-Ruwer / Rheingau / Nahe / Rheinhessen / Pfalz

Tyskland har vinhistorie helt tilbake til romerrikets storhetsdager, og det var da også romerne som la grunnlaget for en vinindustri som under forskjellige munkeordeners kontroll utviklet seg til en av de ledende i Europa. Selv etter at kirkens gods på tildlig 1800-tall ble inndratt og vinproduksjonen videreført av private aktører, ikke minst de store godsene fra senmiddelalderen i Rheingau og lengre sør, ble kvaliteten opprettholdt. Før 1. verdenskrig kunne således Tyskland skilte med noen av kontinentets mest ettertraktede og dyre viner basert på rieslingdruer fra vinmarker med lavt utbytte, særlig vinene fra Pfalz og Rheingau.

De to verdenskrigene sparket naturlig nok fullstendig beina under det tidligere eksportmarkedet, og med få unntak så vinprodusentene seg nødt til å glemme kvalitetsambisjonene til fordel for masseprodusert søtladen billigvin. Disse var ofte produsert av druetyper som gav stor avkastning (f.eks, müller-thurgau) og dyrket på flate partier, slik at utbytte pr. hektar ble mangedoblet. Det mest kjente merkenavnet her var, og er, Liebfraumilch. Medvirkende i denne prosessen var også opprettelsen av kooperativer som ble en forutsetning for at mange av smådyrkerne kunne leve av drueproduksjon. Dette er en utvikling som på mange måter preger også dagens Tyskland, og den tyske vinlovens manglende brukervennlighet og ufullstendige kvalitetsikring må også ta en del av ansvaret for at gjenreisningen har tatt så lang tid. Når dette er sagt, kan vi også konstatere at på samme måte som i Østerrike, har det vært en dreining mot kvalitet.

Tyskland har 13 vinregioner som er underdelt i 40 bereiche (underdistrikter som består av mange landsbyer og tar ofte navn etter den mest berømte - f.eks. Bereich Bernkastel). Disse er igjen underdelt i totalt 163 grosslage (en gruppe av enkeltvinmarker med felles geologiske og klimatiske trekk) som igjen er underdelt i 2715 einzellage (enkeltvinmarker, minimum 5 ha). I denne inndelingen ligger det en ambisjon om å kunne identifisere kvalitet ut i fra en geografiske inndeling - fra enkle "regionale" viner til viner som er navnsatt med vinmarksnavn og som skal gjenspeile det særpregede terroir. Men hvem klarer å holde styr på nesten 3000 vinmarksnavn? Når en samtidig kan konstatere at druene som dyrkes på den enkelte godkjente vinmark produserer alt fra enkel bordvin til verdensklasse, er jo vi forbrukere like langt.

Som et av de nordligste vinproduserende land, er klimaet kjølig, og mange av de beste vinmarkene ligger derfor i godt drenerte sydvendte åssider langs elver som magasinerer varme og reflekterer sollyset og således medvirker til en god modning. Pga. det kjølige klima er syreinnholdet i vinene høyt, og nettopp derfor er balansen mellom syre, sødme og alkohol så viktig. For at ikke vinen skal virke sur, må det sikres en viss sødme også i tørre viner for å få frem en forfriskende fruktighet. Dette kan skje gjennom god modning som gir høyere alkoholprosent (alkohol smaker søtt), chaptalisering (tilsetting av sukker før gjæring) på de enkle vinene, eller tilsetting av ugjæret druemost fra samme drue etter gjæringen. Det siste forklarer den lave alkoholprosenten (7-9%) på den del tyske kvalitetsviner. Når dette er i balanse, behøver ikke vinen virke søt selv om sukkerinnholdet er høyere enn vi er vant til fra sydligere hvitvinsområder. Merk allikevel at dersom prädikatvinenen (se under) ikke har "trocken" i navnet, har Kabinett- og Spätlesevinene en viss sødme i smaken. En fordel med det høye syreinnholdet er at de beste vinene har et enormt lagringspotensial. Prädikatvinene kan klare alt fra 10-20 år for Kabinett og Spätlese til flere tiår for de søteste kategoriene.

Vinloven fra 1971 regulerer først og fremst druenes sukkerinnhold (mostvekt før gjæring), ikke jordsmonn, beliggenhet og avkastning. En revisjon i 2000 nærmet seg mer den franske vinlovgivnigen i den forstand at det tas hensyn til at noen vinmarker er bedre enn andre.
Vinene deles inn som følger (tallene i parentes henviser til alkoholprosent og sukkerinnhold pr. liter):
Tafelwein - Enkleste bordvinen som det er tillatt å chaptalisere - (min. 8,5% / 40-45 g).
Landwein - Ett hakk bedre, her er det også tillatt å chaptalisere (47-55 g).
Qualitätswein mit bestimmter Anbaugebiete (QbA) - første kvalitetsnivå, kan chaptaliseres (max 12,7% / 50-72 g), druer fra en avgrenset region.
Qualitätswein mit Prädikat (QmP) - kan ikke chaptaliseres.

Den siste kategorien har seks underkategorier med stigende restsukker og forskjellige fremstillingskrav (alle er lagd av sent innhøstede druer bortsett fra kabinett):
Kabinett - lett stil (67-85 g), nomalt halvtørr dersom den ikke er merket trocken.
Spätlese - høstes 7 dager etter offisielle starten (76-95 g), normalt halvtørr til middels søt dersom ikke merket trocken.
Auslese - overmodne druer med høyt sukkerinnholdder, dårlige er sort bort, noe botrytis (83-105 g - bildet til høyre er botrytiserte druer), middels til søt vin.
Beerenauslese (BA) - håndplukkede druer, som regel botrytiserte druer (110-128 g), søt vin.
Eiswein - druer plukket første frostnatt under minus 7 grader og presses frosne, høyt innhold av sukker og syre, men ikke så vanlig med botrytiserte druer (110-128 g), intenst søt vin.
Trockenbeerenauslese (TBA) - sterkt botrytiserte druer, kun i optimale årganger (150-154 g), intenst søt.

Ett annet forhold som gjør det vanskelig å orientere seg, er at druetypen(e) som vinen er produsert på ikke alltid er oppgitt, selv ikke på enkeltvinmarksviner (dersom den er det, skal andelen være minst 85%). Videre er kravene til maksimum utbytte (hl pr. ha) som ble utformet i 1994 kun en videreføring av tidligere praksis, og tangerer ikke de strengere vinlovene lengre syd.

I tillegg til vinlovens bestemmelser, er det også verdt å merke seg at Verband Deutscher Prädikats- und Qualitätsweingüter (VDP), en sammenslutning etablert i 1910 bestående av vel 200 topprodusenter, opererer med selvpålagte krav til utbytte, håndplukking, restsukker og druetyper (fastsettes pr. distrikt) som er strengere enn de vi finner i vinloven. De merker sine flaskekapsler med VDP. De har følgende inndeling som innebærer en lagt strengere klassifisering av vinmarker:
Erste Lage (Grosses Gewächs, i Rheingau: Erstes Gewächs - ofte referert til som Grand Cru) - druer fra de beste klassifiserte vinmarkene, utbytte max 50 hl/ha, godkjente druetyper, håndplukking, restsukker på min. spätlesenivå, ofte litt botrytiserte druer.
Klassifizierte lage - fra klassifiserte vinmarker, utbytte max 65 hl/ha, godkjente drutyper og restsukkernivå avgjøres av det enkelte lokallag.
Gotsweine und Ortsweine - minst 80% av eiendommen beplantet av godkjente druer, utbytte max 75 hl/ha, restsukkernivå avgjøres av det enkelte lokallag.
Inføringen av Grosses Gewächs er en kvalitetspekepinn for oss forbrukere, men det har også vært med på i drive prisene på disse vinene i været.

Det er ikke lett å holde styr på alt dette. Som forbruker er vi derfor svært avhengig av å få hjelp hos de profesjonelle skribentene. For selv om Tyskland har masse drueslag og stiluttrykk, er det primært én vintype som er interessant for oss som skal investere i tyske kjellereksemplarer: riesling fra gode vinmarker tilvirket av de beste produsentene. Denne sidens ambisjon er å identifisere de viktigste av disse.

I de øvrige kapitler av Vinfakta finner du et utvalg av en produsents beste viner gjengitt med sitt fulle navn. I Tyskland har den enkelte produsent ofte svært mange varianter, da det fra den enkelte vinmark gjennom nøye druesortering lages mange forskjellige prädikatkategorier, varierende fra år til år avhengig av druenes modningsgrad. I listene under har jeg derfor primært gjengitt den enkelte vinmark, fortrinnsvis med de beste øverst, samt et utvalg av vinvarianter fra den enkete vinmark som du kan lete etter ute eller som tidvis fås i Norge. Så når det under Fritz Haag i Mosel står Brauneberger Juffer Sonnenuhr Riesling Auslese GK, er det bare én av mange rieslingviner (se prädikatunderkategoriene over) fra vinmarken Juffer Sonnenuhr ved landsbyen Brauneberg. Dette er normaloppskriften på navnsetting, men som du vil se i det følgende, er det flere varianter.

Druer:
Riesling står for så godt som all tysk toppvin. Druen modner sent og kjennetegnes av mye syre og aromer i retning av epler, blomster, sitrusfukter og frukter som fersken og aprikos i de mer varme strøkene. I modne viner finner vi innslag av eksotisk frukt, honning og petroleum. Druen er god til å gjenspeile terroiret, som for eksempel mineralpreg. Selv om vinene er svært syrerike, kan de også fremstå som sarte med eleganse og intens fruktighet. Rieslingviner er så godt som alltid ueiket, eller har vært lagret på gammel eik.
Blant andre druer kan nevnes Müller-Thurgau (mest utbredt, stor avkastning og bra syrlighet), Silvaner (bløt smak) og Kerner (fyldig og smaksrike), samt de røde Spätburgunder og Dornfelder.

Gode årganger:
2015, 2012, 2011 (varm). 2010, 2009, 2007, 2006 (vanskelig i Pfalz, svært variabel), 2005 (varm), 2004, 2001, 1999, 1998 (Pfalz), 1997 (Mosel), 1996 (Rhinen), 1995 (Mosel), 1994, 1993, 1992 (ujevnt)
Gamle toppårganger: 1990, 1989, 1988, 1983, 1976, 1975, 1971, 1969, 1964, 1959.

Mat:
Riesling tørr: De tørre har sitruspreg i smaken som passer fint til mat med litt syrlighet - skalldyr og marinert/røkt/grillet fisk.
Riesling halvtørr: Stiller ikke samme krav til syrlighet - gravet laks, pateer, fisk/skalldyr dersom den ikke er for søt. Lagrede toppviner klarer smaksrik mat som hummer eller hvitt kjøtt (kylling og snitsel) med rike sauser.
Riesling søt: dessertvin

Nyttige websider:
German Wine Page, The German Wine Society, Wines og Germany, WineDoctor.


Mosel-Saar-Ruwer
Elven Mosel renner gjennom følgende 5 vindistrikter fra grensen mot Luxemburg i sør via Trier ( den gamle romerske hovedstaden for nordområdene) til Koblez i nord, der den renner ut i Rhinen:
- Beriche Obermosel og Moseltor
- Berich Saar
- Berich Ruwer
- Berich Bernkastel (det største)
- Bereich Burg Cochem (Untermosel - uinteressant distrikt)

De beste vinene produseres i midtdelen av Berich Bernkastel (Mittelmosel - særlig de 11,5 km mellom Bernkastel og Erden som har en av de største konsentrasjonene av toppvinmarker i verden) og langs sideelvene Saar og Ruwer med utløp ved Trier. Vinmarkene ligger opp langs de bratte dalsidene langs den svingete elven, og de de beste finner vi i sørvendte hellinger. Klimaet her er blant det kjøligste sammenliknet med øvrige vinregioner. Det skiferholdige jordsmonnet og Moselelven bidrar til å magasinere varmen, men pga av det kalde klima er vinene lette, svært syrlige og alkoholsvake (7-10%). Ruwer, og i særdeleshet Saar, har det kjøligste klimaet, og det er årsaken til den stålaktige mineraliteten som kjennetegner de magre vinene herfra. Produsentene her er derfor svært avhengig av gode modningsforhold for å kunne lage gode viner.

Nettopp pga. av det vanskelige klimaet, er det langt mellom interessante tørre viner fra Mosel-Saar-Ruwer, men til gjengjeld lager de flotte søte utgaver med en enorm holbarhet. Grad av modning og botrytisangrep bestemmer hva slags predikat produsentene velger å lage fra den enkelte vinmark fra år til år. Du vil også dumpe bort i uttrykket Goldkapsel og Lange Goldkapsel, særlig etter Auslese. (under forkortet til GK og LGK). Dette indikerer særskilt sortering av druene som ikke har som formål å øke mostvekten, men ytterligere renhet og presisjon med tanke på terroir. Før vinloven av 1971 ble dette kalt Feinste og Hochfeine Auslese.

Beste vinmarker (klikk på bildet over for å se vinmarkskart):
Bereich Saar: Scharzhofberg (den beste, se Egon Müller) med Braunfels og Rosenberg på hver side, Ockfener Bockstein, Oberemmeler Hutte
Bereich Ruwer:
Eitelsbacher Karthäuserhofberg (Karthäuserhofs monopolmark) og de tre nabomonopolmarkene til von Schubert (se Maximin Grünhäuser): Abtsberg, Herrenberg, Bruderberg

Bereich Bernkastel:
Trittenheim:
Apotheke
Piesport: Goldtröpfchen, Domherr (se Reinhold Haart)
Brauneberg: Juffer, Juffer Sonnenuhr (se Fritz Haag)
Bernkastel: Lay, Doctor (historisk kanskje Tysklands mest kjente, og eies av produsentene Wegeler-Deinhard, Reichsgraf von Kesselstatt, Thanisch Müller-Burggraef og Thanisch-Erben, den siste ansees som den beste i denne vinmarken. Dagens viner lever ikke helt opp til fordums ry, og pga statusen prises vinene herfra høyt.)
Graach an der Mosel: Himmelreich (se Dr. Loosen), Domprobst, Josephshöfer (Reichsgraf von Kesselstatts monopolmark)
Wehlen: Sonnenuhr (strekker seg også litt inn i Zelting)
Ürzig: Würzgarten
Erden: Prälat, TreppchenDe beste produsentene:

Produsent
Viner Kommentar
Grans-Fassian
**
Trittenheimer Apotheke Riesling Auslese (299) / BA / TBA
Riesling Eiswein GK

Liewener Laurentiuslay Riesling Spätlese Trocken (249) / Auslese / Eiswein GK
Piesporter Goldtröpfchen Riesling Spätlese (229) / Auslese
Hofberger Rieslingtrocken 1. Lage
Catherina Riesling QbA (190 - en cuvé på spätlesenivå)
Riesling Cuvée 9 (130)
Gerhard og Doris Grans drivet dette Weingut fra 1624 som ligger mellom Leiwen og Trittenheim. De har 9,5 ha beplantet med riesling (85%) og weissburgunder i bl.a. den ikke så veldig kjente vinmarken Laurentiuslay i Leiwen, Apotheke i Trittenheimer og Goldtröpfchen i Piesport. Han lager elegante og delikate viner som konkurrerer med de største. Liewener Laurentiuslay er tørr, Catherina halvtørr, resten er søte og framstår som de beste, ikke minst hans utgaver av Eiswein. Medlem av VDP. (2008)
Haag, Fritz
***
Brauneberger Juffer Sonnenuhr Riesling Spätlese (240) / Auslese (290) / Auslese GK (400) / BA / TBA

Brauneberger Juffer Riesling Spätlese (215) / Auslese / Auslese GK / BA / TBA
Riesling (150)
Oliver Haag og kona Jessica tok over ansvaret for Weingut Fritz Haag i Mittelmosel fra hans far Wilhelm i 2005, og viderefører således familiens vinhistorie i området helt tilbake til 1605. De har 12 ha med de beste parsellene i toppvinmarken Juffer Sonnenuhr og i den omsluttende vinmarken Juffer i Brauneberg. Juffer Sonnenuhr strekker seg fra elven og 200 meter oppover dalsiden, og har en helning helt opp til 70%. De bruker tradisjonelle metoder og selektiv høsting. Deres viner er noe av det beste du kan få fra Mittelmosel. De leier ut to leiligheter. Meldem av VDP. (2008)
Haart, Reinhold
**
Piesporter Goldtröpfchen Riesling Kabinett (209) / Spätlese (229) / Auslese / Auslese GK / BA / TBA

Piesporter Grafenberg Riesling Spätlese (249 - nabomark til Goldtröpfchen)
Piesporter Domherr (omgitt av Goldtröpfchen)
Wintricher Ohligsberg
Haart To Heart Piesporter Riesling (169 - blandingscuvé)

Weingut Reinhold Haart ligger et steinkast fra Goldtröpfchen-vinmarken i Piesport, og familien kan vise til vinhistorie helt tilbake til 1337. Karl-Theo Haart og kona Edith har hatt ansvaret siden 1971, og sønnen Johannes er også med. De har 7,5 ha beplantet med kun riesling i Goldtröpfchen (4,5 ha) og nabomarker, samt i Ohligsberg i Wintrich. Hart er den beste produsenten i Piesport, og deres søte og halvtørre viner trenger lagring før konsum. Medlem av VDP. (2008)

Heymann-Löwenstein
**
Riesling Uhlen "l" Laubach (300)
Riesling Röttgen (270)
Riesling Stolzenberg (260)
Riesling Von Blauem Schiefer (240)
Riesling Schieferterrassen (200)
Reinhard Löwenstein og Cornelia Heymann-Löwenstein driver denne 14 ha store vingården i Winningen. De har 14 ha hovedsaklig riesling i Kirchberg og Stolzenberg i Hatzenport og i Röttgen og Uhlen i Winningen. En av de beste representantene fra Untermosel som i gode årganger lager bra tørr riesling. Reinhard er svært opptatt av terroir og de forskjellige variantene av det skiferholdige jordsmonnet. Vinene er svært mineralske, og Schieferterrassen illustrerer godt hva det handler om. Medlem av VDP. (2008)
Karthäuserhof
**
Eitelsbacher Karthäuserhofberg Riesling QbA (120) / Kabinett (170) / Spätlese (200 - bør lagres 8-10 år) / Auslese (300) / Auslese Nr. 33 (400), Nr. 44 (377), Nr. 51 (330) / Eiswein Nr. 41 (796)

Eitelsbacher Karthäuserhofberg Riesling Kabinett Trocken (189) / Spätlese Trocken (219) / Auslese Trocken / Auslese Trocken S
6. generasjon Christoph og Graciela Tyrell overtok ansvaret for dette historiske vinslottet i 1986 som sammen med Carl-Ferdinand von Schubert er den ledende i Berich Ruwer. På 80-tallet kjøpte familien vinmarkene Kronenberg, Orthsberg, Sang og Stirn i Eitelsbach nær Ruwers utløp i Mosel og samlet dem under navnet Karthäuserhofberg (19 ha). Det meste er beplantet med riesling. De lager både tørre og søte viner herfra, og opererer med et tallsystem som jeg ikke vet hva betyr (tallene varierer fra år til år). Medlem av VDP. (2008)
Loosen, Dr
***
Ûrziger Wûrzgarten Riesling Kabinett (160) / Spätlese / Spätlese LGK / Auslese GK / BA / Eiswein / TBA
Erdener Treppchen Riesling Kabinett (153) Auslese GK / BA / Eiswein
Erdener Prälat Riesling Auslese
Wehlener Sonnenuhr Riesling Kabinett (136) / Spätlese / Auslese / Auslese GK / BA / Eiswein / TBA
Berkasteler Lay Riesling Eiswein
BlauSchiefer Riesling Trocken / Auslese (187)
Graacher Himmelreich Riesling Kabinett (02: 95 - svært lav pris)
Ernst Loosen har siden 1988 ledet familiens over 200 år gamle Weingut Dr. Loosen i Bernkastel. Han overtok vinmarker med gamle rieslingstokker i god stand, men revitaliserte produksjonsmetodene. Hans 12 ha med parseller ligger i noen av de beste vinmarkene i Mittelmosel, nærmere bestemt rundt landsbyene Graach, Wehlen, Bernkastel, Erden og Ûrzig. Her etterstrebes det kompromissløs kvalitet i alle kategorier. Gjennom lav avkastnig og streng utvelgelsesprosess får han fram den enkelte vinmarks terroir. Han har også vært en dyktig markedsfører, og sånn sett gjort en stor innsats for hele Moseldalens renommé. Dersom du vil sikre deg en av hans Goldkapsel og Lange Goldkapsel Auslese, må du nok ta med deg en velfylt lommebok til Trier, der VDP avholder sin årlige auksjon. Men Kabinett-vinene kan være svært god valuta for pengene, og sammen med broren Thomas produserer han også enklere viner på innkjøpte druer (Dr L Riesling og QbA-viner). Ernst har også profilert seg som en stor kritiker av de tyske vinlovene. Sentral medlem av VDP. (2008)
Maximin Grünhaus (Carl von Schubert)
**
Abtsberg Riesling Kabinett / Kabinett Trocken / Spätlese Trocken / Spätlese / Auslese / Auslese Nr. 45 og 70 / BA (80€) / Eiswein (80-110€) / TBA (120€) / TBA GK (140€)

Herrenberg Riesling Kabinett / Kabinett feinherb / Kabinett Trocken (189) / Spätlese Trocken (210) / Spätlese / Spätlese feinherb / Auslese / Auslese Nr. 30, 49 og 127 (numrene varierer)
Carl-Ferdinand von Schubert i Mertesdorf er sammen med Karthäuserhof den ledende i Berich Ruwer. De eier den staselige klosterbygningen Maximin Grünhaus med monopolmarkene Brudeberg (1 ha), Herrenberg (19 ha - mer fruktige, tidligere modne, best i tørre år) og Abtsberg (14 ha - raffinerte og strukturerte, krever lang lagring). Opprinnelig benediktinermunkenes eiendom med vinhistorie helt tilbake til 966 - i von Schubert-familiens eie siden 1882. Halvparten av produksjonen er tørre viner, men internasjonalt er de mer kjent for sine søte viner. Dette er alle viner for lang lagring, ofte utilgjengelige i sin ungdom. (2008)
Molitor, Markus
***

VInmarker i følgende kommuner fra syd:
Traben: Schlossberg (Pinot Noir)
Erden: Treppchen
Ürzig: Würzgarten
Zeltingen: Deutschherrenberg, Schlossberg, Himmelreich og Sonnenuhr (gamle stokker)
Wehlen: Abtei, Klosterberg og Sonnenuhr
Graach: Domprobst og Himmelreich
Bernkastel: Lay, Badstube, Bratenhöfchen og Graben
Brauneburg: Mandelgraben og Klostergarten
Dhron: Hofberger
Niedermennig: Herrenberg

Vinmonopolets utvalg 2010:
Zeltinger Sonnenuhr Riesling Auslese Trocken 1988 (247)
Zeltinger Sonnenuhr Riesling Auslese 2002 (208)
Wehlener Klosterberg Riesling Spätlese Trocken 1988 (220) / Auslese Trocken 1989 (222) / Eiswein 2001 (369 / 37,5 cl)
Wehlener Sonnenuhr Riesling Spätlese 2008 (190)
Graacher Domprobst Riesling Eiswein 2004 (342 / 37,5 cl)
Graacher Domprosbst Riesling Kabinett Trocken 2008 (150)
Graacher Himmelreich Riesling Spätlese Feinherb 2008 (180)
Niedermenninger Herrenberg Riesling Spätlese 2003 (153)

8. generasjon Markus i Bernkastel-Wehlen overtok familievinhuset som 20-åring i 1984, og har siden utvidet til 38 ha beplantet med 95% riesling. Det gjør han til den største i Mittelmosel. I cellen til venstre er det en oversikt over hans vinmarker, og når hver av disse produserer diverse QbA- og QmP-viner, blir porteføljen er nærmest uoverkommelig stor. Jeg har derfor valgt å vise hva Vinmonopolet har av enkeltvinmarksviner i skrivende stund for å illustrere priser og vinmarksutvalg. Det er også verdt å merke seg at eldre årganger er i salg. Etter manges mening er vinene fra Zeltinger Sonnenuhr best.
Markus anvender ganske moderne metoder i sin produksjon med temperaturkontrollert gjæring, lang maserasjonstid og modning i både stål og eikefat. Han etterstreber tydelig terroiravtrykk og langlivethet i sine viner. Via nitidig drueutvelgelse klarer han også nærmest årlig å produsere BA og Eiswein. (2010)
Müller, Egon (Le Gallais)
***
Scharzhofberger Riesling Qba (200) / Kabinett (367) / Spätlese (668) / Auslese / Aslese GK / BA / Eiswein / TBA Egon IV Müller går for å være den suverent beste produsenten i Saar. Hans familie har holdt til i herskapshuset i Scharzhof i Wittingen siden 1797, og de har 7 ha i den beste delen av den berømte vinmarken Scharzhofberg. Opprinnelig var dette munkenes eiendom. Huset er verdenskjent for sine søte viner, og deres gamle TBA og Eiswein ligger på pristoppen på auksjoner. De eier også den 4 ha store Wiltinger Braune Kupp, og vinene derfra markedsføres under labelen Le Gallais. Medlem av VDP. (2008)

Prüm, Joh. Jos.

***
Wehlener Sonnenuhr Riesling Kabinett / Spätlese / Auslese / Auslese GK / BA / TBA
Graacher Himmelreich Riesling Kabinett / Spätlese (07: 140) / Auslese

Andre brukbare vinmarker:
Graacher Domprobst (Spätlese Fass 26 - 190)
Zeltinger Sonnenuhr
Bernkasteler Lay / Badstube / Bratenhöfchen
Mer ukjente vinmarker:
Wehlener Klosterberg / Rosenberg / Nonnenberg
Bernkasteler Johannisbrünnchen / Schlossberg.
Prüm-familien har aner i Wehlen helt tilbake til 1156, og de etablerte i sin tid både Wehlener og Zeltinger Sonnenuhr. Dagens vinhus ble etablert i 1911 av Johann Josef Prüm ved en arvedeling (den andre halvparten eksisterer under navnet S.A. Prüm), og har siden 1969 blitt drevet av Manfred Prüm. Hans far Sebastien lagde legendariske viner og etablerte huset som det mest berømte ikke bare i Bernkastel, men i hele Tyskland. Manfred har beholdt posisjonen, men konkurransen fra andre er hard. De har 14 ha med 95% riesling fordelt på mange vinmarker, men toppvinene kommer fra Wehlener Sonnenuhr, og med Graacher Himmelreich som den beste av de øvrige. Deres viner helt fra Kabinettnivå er uforløste som unge og trenger derfor lagring. Medlem av VDP. (2008)
Reichsgraf von Kesselstatt
**
Vinmarker i Mosel:
Bernkasteler Doctor*, Gracher Josephshöfer (Spätlese - 150)*, Graacher Domprobst, Brauneberger Juffer Sonnenuhr *, Piesporter Domherr, Piesporter Goldtröpfchen*, Wehlener Sonnenuhr*
Vinmarker i Saar:
Scharzhofberger (Spätlese - 199 / Esweinn - 741), Ockfener Bockstein (Kabinett - 150), Wiltinger Braunfels, Wiltinger Gottesfuss
Vinmarker i Ruwer:
Kaseler Nies'chen*, Kaseler Kehrnagel
(* De beste vinmarkene - ofte erste lage.)
Annegret Reh-Gartner og Gerhard Gartner driver dette 659 år gamle vinhuset som Reh-familien overtok i 1978. I 1999 flyttet de hovedkvarteret fra Trier til Schloss Marienlay i Ruwer. De har 36 ha fordelt likt på Mosel, Saar og Ruwer - mange av parsellene i topp vinmarker. Med sine 0,6 ha i Bernkasteler Doctor (3,26 ha), er de én av fire eiere i denne supervinmarken, samt at de eier hele Josephshöfer. Her er det kvalitet og håndplukking i bratte parseller, og med så mange vinmarker er utvalget viner stort. Jeg nøyer meg derfor med vinmarksoversikten vincellen. I det gamle Palais Kesselstat i Trier driver de restaurant og vinbar. Medlem av VDP. (2008)
Sankt Urbans-Hof
**
Vinmarker i Mosel:
Leiwener Laurentiuslay
Piesporter Goldtröpfchen
Mehringer Blattenberg
Vinmarker i Saar:
Ockfener Bockstein (Kabinett - 149)
Schodener Saarfeilser Marienberg
Wiltinger Schlangengraben
Tredje generasjon Nik(olaus) Peter Weis driver dette vinhuset i Leiwen (Bernkastel) fra 1947 med 33 ha. Det er særlig verdt å merke seg Erste Lagen-vinmarkene Laurentiuslay (Leiwen), Goldtröpfchen (Piesport) og Bockstein (Ockfen), den siste i Saar. Huset har gjennomgående god kvalitet på sine toppviner. Medlem av VDP. (2008)

Andre gode produsenter:
Ruwer: Weingut Karlsmühle
Saar: Forstmeister Geltz Zilliken, Weingut von Hövel, Johann Peter Reinert, Dr Heinz Wagner
Mosel: Weingut Josef Rosch (Leiwen), Weingut Clüsserath-Weiler (Trittenheim), Weingut Franz-Josef Eifel (Trittenheim), Max Ferd. Richter (Mülheim), Kees-Kieren (Graach), Willi Schaefer (Graach), Weingut Selbach-Oster (Zeltingen), Joh. Jos. Christoffel-Erben (Ürzig), Weingut Clemens Busch (Pünderich).


Gå til toppenRheingau
Som du ser på kartet øverst på siden, ligger alle de beste vinområdene i Tyskland langs den 132 mil lange Rhinen (renner fra de sveitsiske alpene og nordover til Nordsjøen), samt sideelver til denne. Rheingau ligger mellom Rüdesheim og Wiesbaden der elven har en 32 kilometer øst-vest etappe (ellers renner den sør-nord), hvilket gir perfekt soleksponering på de vinmarksdekkede åssidene langs nordbredden. Det er dette området som er Rheingau - blant landets minste vindistrikter (ca. 3000 ha) og mer enn noen annen dominert av store arokratiske og geistlige eiendommer fra middelalderen. Som nevnt innledningsvis, var vinene herfra på verdenstoppen på 1800-tallet, men etter nedgangstider på 1900-tallet, satte enkelte produsenter på 80-tallet i gang prosesser for å fokusere på tørre rieslingviner og høy kvalitet. Foruten diskusjoner om vinstiler, ble det satt fokus på behovet for å klassifisere de beste vinmarkene. Resultatet kom i 2000 i form av en liste med Erste Gewächs (første vekst). I god landsens kompromisstradisjon havnet dessverre 113 av vinmarken på lista, så den har begrenset garantiverdi for oss forbrukere. Men produsentene er tilbakeholdne med å bruke betegnelsen, gjerne kun på 1-2 av de beste vinene for den enkelte årgang, så en viss pekepinn gir klassiiseringen.

Riesling dominerer i de skiferholdige vinmarkene (det er dokumentert riesling i Rheingau helt tilbake til 1435), og vinene er ganske tørre, friske, syrerike og mineralske med tydelig terroiravtrykk og med god holdbarhet. Vinene har litt mer fylde, kropp, struktur og alkohol enn Mosel-vinene pga. av bedre klima og litt mindre naturlig syre. I spesielt gode årganger lager de også søte viner av botrytiserte druer. Vinstilen er ganske varierende, og mange av de store eiendommene mangler den personlige nærhet til produktutviklingen som de mer dedikerte mindre produsentene kan oppvise. Men på det beste er vinene herfra helt i Tysklands toppskikt.

For mer innformasjon, se
Rhingauer Weinbauverband.

Beste vinmarker (klikk på bildet over for å se vinmarkskart):
Fra øst mot vest kan en merke seg følgende særtrekk/vinmarker i den enkelte landsby:
Hochheim: varmere klima enn i de andre medfører litt kraftigere viner.
Eltville: Ingen betydelige vinmarker.
Rauenthal: Baiken, Gehrn, Nonnenberg (flotte vinmarker)
Kiedrich: Gräfenbach (nydelig landsby)
Erbach: Marcobrun (berømt)
Oestrich/WInkel/Mittelheim: Schloss Vollrads, Lenchen, Doosberg
Hallgarten: Schönhell
Johannisberg: Schloss Johannisberg (monopolvinmarken til det berømte slottet)
Geisenheim: Kläuserweg
Rüdesheim: Berg Schlossberg
Assmannshausen: Pinot Noir-distriktet
Lorch: Likhetstrekk med nabodistriktet Mittelrhein, ofte undervurdert og underpriset.

De beste produsentene:

Produsent
Viner Kommentar
Breuer, Georg
***
Tørre:
Rüdesheim Berg Schlossberg (14: 508)
Rauenthal Nonnenberg (14: 427)
Rüdesheim Berg Rottland (14: 380)
Rüdesheim Berg Roseneck (10: 380)
Terra Montosa (14: 270 - annenvin)

Søte viner:
Rüdesheim Berg Schlossberg Auslese / Auslese GK / BA / TBA
Elysium BA (de kaller den ubeskjedent Tysklands Yquem)
Rauenthal Nonnenberg Auslese / Auslese GK / BA / TBA
Rüdesheim Berg Rottland Auslese / Auslese GK / BA
Berg Roseneck Auslese GK
Bischhofsberg Auslese
Rheingau Riesling Aslese
Theresa Breuer driver denne vingården i Rüdesheim som familien overtok på 1920-tallet. Fremstår som den beste produsenten i distriktet - eller for å sitere Arne Ronold: Breuer er kongen i Rheingau. De har 34 ha fordelt på Rauenthal (Nonnenberg (monopolmark) og Rothenberg) og i Rüdesheim (Berg Roseneck, Berg Rottland og Berg Schlossberg). Slossberg og Nonnenberg er toppmarkene. Theresas far Bernard, som døde i en trafikkulykke i 2004, var en av Tysklands mest innovative vinmakere og gjorde mye for revitaliseringen av tørr riesling. De er kjent for svært lavt utbytte og streng sortering - kun de beste vinene får enkeltvinmarksbetegnelse. Theresa har lagt om til økologisk dyrking i alle vinmarkene - et arbeid hennes far påbeynte. Terra Montosa lanseres på Bordeuxvis som en annenvin, og er en blanding fra de beste vinmarkene i Rüdesheim, samt Nonnenberg etter at toppcuveene har fått sitt. Viner fra øvrige druer selges som Ortsrieslinge (Rüdesheim/Rauenthal Estate - 157) og Gutsrieslinge (GB med undertitler Sauvage=tørr (132) og Charm=halvtørr). De driver også hotell og restaurant - Breuer´s Rüdesheimer Schloss. (2016)
Johannisberg, Schloss
**
Schloss Johannisberger Riesling Eiswein Blaulack (blå)
Schloss Johannisberger Riesling Trockenberenauslese Goldlack (gull)
Schloss Johannisberger Riesling Berenauselse Rosa-Goldlack (rosa/gull)
Schloss Johannisberger Riesling Auslese Rosalack (rosa)
Schloss Johannisberger Riesling Spätlese Grünlack (grønn)
Schloss Johannisberger Riesling Kabinett Rotlack (rød - 185)
Schloss Johannisberger Riesling Qualitetswein Gelblack (gul)
Christian Witte leder virksomheten på dette berømte 1700-tallsslottet (gjenreist i 1965 etter bombing under 2. verdenskrig av Metternich-familien som eier slottet). De søte vinene fra Johannisberg var historisk verdenskjente, og mye av rieslingplantene i Australia, Sør-Afrika og USA har sin opprinnelse i denne verdens eldste rieslingvinmark (1720). Hele historien kan du lese på Wein-Plus.com. De eier hele vinmarken Schloss Johannisberg (35 ha) nedenfor slottet, som egentlig ligger i Geisenheim, men som gjennom vinloven opererer som en selvstendig "vinkommune". Slottet bruker en fargekode på flaskekapslene (og i navnet) som indikerer kvalitetshierarkiet. De søte vinene er fremdeles de beste. De driver også en vinbar/restaurant på slottet. Medlem av VDP. (2008)
Johannishof, Weingut
**
Johannisberger Hölle
Johannisberger Klaus
Rüdesheimer Berg Rottland

Rüdesheimer Berg Roseneck
Rüdesheimer Klosterlay
Winkeler Jesuitengarten
Winkeler Hasensprung
Geisenheimer Kläuserweg
10. generasjon Johannes Eser og kona Sabina driver denne familiegården i Johannisberg. Hovedhuset er fra 1790 og var opprinnelig en mølle. De har 20 ha, 99% beplantet med riesling. De produserer et 50 talls viner i alle Prädikatskategoriene, de beste kommer fra Hölle, Klaus og Rottland. Friske og balanserte viner. Medlem av VDP. (2008)
Kloster Eberbach
*
Steinberg (32 ha):
Steinberg (monopolmark - Riesling Kabinett Trocken 08 - 195)
Rüdesheim (23 ha):

Berg Roseneck / Berg Rottland / Berg Schlossberg (Erstes Gewächs - 08: 266 / TBA - 543)
Hattenheim (50 ha):
Engelmannsberg (Kabilnett - 09: 133) / Siegelsberg / Marcobrunn
Rauenthal (48 ha):
Baiken (Riesling Kabinet Trocken - 08: 167) / Gehrn / Wülfen
Hochheim (13,5 ha):
Domdechaney
Hessische Staatsweingüter Kloster Eberbach var opprinnelig en klostereiendom og har siden 1945 vært eid av delstaten Hessen med de fordeler og ulemper det medfører (tilføring av ressurser / politisk innblanding). I alt består vinhuset av seks eiendommer både i Rheingau og Hessische Bergstrasse, og med sine 200 ha (85% riesling) er de Tysklands største vinprodusent. Hovedkvarteret ligger i Eltville og Dieter Greiner er direktør. Naturlig nok er kvaliteten ujevn, men Dieter har ambisjoner om å høyne breddekvaliteten. De to gårdene Assmannshausen (rødvin - 27 ha) og Bensheim (38 ha) produserer under eget navn. De øvrige leverer druene sentralt og lanseres under Kloster Erbach-navnet, og de mest kjente vinmarkene er listet opp til venstre. Monopolmarken Steinberg er flaggskipet. Medlem av VDP. (2008)
Kühn, Peter Jacob
**
Tørre viner:
Doosberg Riesling Trocken / * / ** (239) / *** (299)
Quarzit Riesling Trocken (189)
Søte viner:
Lenchen Riesling (fra Kabinett til TBA) - Spätlese (217)
11. generasjon Peter Jacob holder til i Oestrich. Gården som har vært i familiens eie siden 1786, har 15 ha, bl.a. i toppvinmarkene Doosberg (tørre viner) og Lenchen (søte viner). Han driver biodynamisk og er kjent for sine ekstremt tørre viner, men lager også flotte søte av botrytiserte druer når årgangen tillater det. Han kategoriserer sine tørre viner med antall drueklaser på etiketten: 0 = QbA, 1 = Kabinett, 2 = Spätlese, 3 = toppviner/Erstes Gewächs (markert med * til venstre), mens de søte bruker de vanlige prädikatsbetegnelsene. Medlem av VDP. (2008)
Künstler, Franz
**
Hochheimer Domdechaney Riesling trocken / Spätlese / Auslese GK
Hochheimer Kirchenstück Riesling Kabinett (199) / Spätlese / Auslese trocken (360/31 €) / Eiswein GK / TBA
Hochheimer Hölle Riesling Kabinett / Auslese trocken (29 €) / Goldkapsel trocken (379) / BA / Eiswein GK / TBA (78€) / TBA GK
Hochheimer Stielweg Riesling Auslese trocken / TBA (102 €)
Hochheimer Reichestal Kabinett
Hochheimer Herrenberg Riesling Trocken (180) / Spätlese / Auslese
Franz Künstler etablerte seg i Hochheim i 1965. Siden slutten av 80-tallet har sønnen Gunter hatt ansvaret, og i 1996 kjøpte de opp og flyttet hovedkvartet til Geheimrat Aschrott (12 ha), så totalt disponerer de 26 ha hvorav 22 er beplantet med riesling. De to gårdene produserer under egne navn. De har bl.a. parseller i Domdechaney, Hölle, Stielweg og Kirchenstück. De er blant de beste produsentene av tørr riesling. Medlem av VDP. (2008)
Lang, Hans
**
Hattenheimer Wisselbrunnen Riesling Spätlese (150) / Erstes Gewächs (265)
Hattenheimer Hassel Erstes Gewächs (237)
Johann Maximilian Riesling Spätlese
Vom Bunten Schiefer (192)
Riesling Trocken (124) / Kabinett Trocken (133)
Hans Lang i Hattenheim er en ny superprodusent i Rheingau. Faren Johann Joseph Lang etablerte gården i 1953, og de har i dag 18 ha i Hattenheim og Assmannshausen, 75% er beplantet med riesling. De lager mye tørr hvitvin, men også de søte prädikatene når forholdene tillater det. Medlem av VDP. (2008)
Leitz, Josef
**
Rüdesheimer Berg Schlossberg Riseling Spätlese (07: 171) / Spätlese Trocken (09: 200) / Alte Reben (09: 230) / BA (06: 415) / TBA (750)
Rüdesheimer Berg Roseneck Riesling Spätlese (09: 170) / Trocken (213) / Trocken Alte Reben (09: 180)
Rüdesheimer Berg Rottland Riseling Trocken Alte Reben (09: 230 - GK 08; 275)
Rüdesheimer Berg Kaisersteinfels Riesling Alte reben (09: 210) / Spätlese Alte Reben / Trocken Alte Reben (280- Leitzs beste tørre) / Edition Trine (09: 300) / Terassen (300 - fra den eldste delen)

Rüdesheimer Magdalenenkreuz - Spätlese (09; 130)
Rüdesheimer Kirchenpfad - Riesling Kabinett Feinherb (130)
Rüdesheimer Bischofsberg - Riesling Spätlese Trocken (137)
Rüdesheimer Burgweg - TBA (06: 389)
Rüdesheimer Klosterlay - Riesling Auslese (156)
Rüdesheimer Drachenstein
Johannes Leitz i Rüdesheim tok over familiens 3 ha i Rüdesheim i 1986 bare 22 gammel (hans far døde i 1965) etter stuider i Geisenheim og lærertid hos Weingut Johnnishof. Han har bygd seg opp til en fremragende produsent med 32 ha i bl.a. Berg Schlossberg, Berg Roseneck og Berg Rottland (viner herfra skifter mest karakter ved lagring). Han lager alle prädikatskategorier fra tørre til søte. Eichelmann Deutschlands Weine 2007 utpekte Leitz til "årets beste hvitvinskolleksjon". I oversikten til venstre har jeg tatt med de vinene som kan finnes på Vinmonopolet. Medlem av VDP. (2010)
Schönborn, Schloss
*
Erbach: Marcobrunn (TBA 2003 fikk 100 poeng i Wine Spactator)
Hattenheim: Nussbrunnen og Pfaffenberg (monopolvinmark)
Rauenthal: Baiken
Rüdesheim: Berg Rottland og Berg Schlossberg
Hochheimer: Domdechaney
Assmannshausen: Höllenberg
Johannisberg: Klaus
Weingut Graf Von Schönborn i Hattenheim er et av distriktets eldste vinslott, og har siden 1998 vært ledet av Paul Graf von Schönborn. De har 50 ha spredt rundt i flere kommuner, og har særlig skåret høyt for sine søte viner. De eier blant mange foretningsforetak også Schloss Hallburg i Franken (30 ha). Medlem av VDP. (2008)
Vollrads, Schloss
*
Vollrads Riesling / Kabinett / Spätlese / Erstes Gewächs (291) / Spätlese / Auslese / BA / Eiswein (+GK) / TBA Greiffenclau-baronene har i århundrer regjert på dette slottet i Oestrich-Winkel fra 1684, men i 1997 overtok Nassauische Sparkasse. De har 50 ha med vinmarker rundt selve slottet der de også driver en restaurant. Medlem av VDP. (2008)
Weil, Robert
***
Kiedricher Gräfenberg Riesling Kabinett Trocken (234) / Erstes Gäwechs (360) / Spätlese (361) / Auslese / BA (1111) / Eiswein / TBA

Robert Weil Riesling Kabinett (188) / Spätlese Trocken (256)
Turmberg Riesling Trocken (300 - høytliggende nabomark til Gräfenberg)
Weingut Robert Weil i Kiedrich ble etablert i 1875 og dagens eier, det japanske Suntory har heldigvis latt Wilhelm Weil stå for driften. De har 65 ha hvorav 98% er beplantet med riesling. Vinmarken Kiedricher Gräfenberg er husets flaggskip og vinene herfra selges med vinmarksnavnet. De andre selges stort sett under Weil-navnet. De lager alle varianter fra tørre til søte dessertviner, der de sistnevnte fra Gräfenberg (håndplukkes enkeltvis gjennom modningen) er noe av det beste du kan få fra Rheigau - noe også prisene avspeiler. De klarer å lage TBA-viner så godt som hvert år. Medlem av VDP. (2008)

Gå til toppen


Nahe

Naheregionen har fått sitt navn etter elven som renner gjennom Hunsrück-åsene mot utløpet i Rhinen ved Bingen i Rheingau. Nahe fikk sin status som selvstendig vinregion først med vinloven i 1971, og er derfor ikke så godt innarbeidet i markedet som de historiske regionene. Selv om distriktet er lite, har det en stor palett av jordsmonnstyper, ikke minst vulkansk, som gir stor variasjon av viner. Det produseres mye ordinær vin, men et lite utvalg produsenter, særlig de med parseller i de bratte skråningene rundt landsbyene i Mittel-Nahe 3 mil fra elvens utløp i Rhinen leverer rieslingviner i Tysklands elitedivisjon. (Nahe har 9 medlemmer i VDP.) Her finner vi de mest berømte vinmarkene så som Dellchen, Hermannshöhle og Dönnhoffs monopolvinmark Brücke.

Distriktet ligger mellom Mosel og Rheingau, og vinene kan også betegnes som noe midt i mellom. Boken Verdt å vite om vin beskriver stilen slik: "De har moselvinenes slanke og raffinerte karakter kombinert med rheingauvinenes mer bastante struktur". De tradisjonelle vinene har ofte en del sødme og er litt krydret, urteaktig preg, men det lages også tørre viner ved hjelp av mer moderne metoder. Pga. distriktets litt utydelige profil, er prisene på Nahe-vinene ofte litt gunstige, selv om toppvinene som vi får her hjemme for tiden presses opp på Mosel-nivå. Noen vil nok hevde at Nahe-vinene ikke når helt opp til sine mer berømte naboer, men hva gjelder toppvinene handler det nok mer om personlig vinstilpreferanse. Den maleriske kurbyen Bad Kreuznach (bildet) er vinhovedstaden i distriktet. For mer informasjon, se Weinland Nahe.

De beste vinmarkene (klikk på bildet over for å se vinmarkskart):
Mittel-Nahe:
Bad Münster
: Felseneck
Traisen: Bastei, Rotenfels
Norheim: Dellchen, Kirschheck, Kafels
Niederhausen: Hermannsberg, Hermannshöhle, Klamm, Kertz, Steingert, Rosenheck, Felsensteyer
Oberhausen: Brücke (monopol)
Schlossbäckelheim: Kupfergrube, Felsenberg, Königsberg, In Den Felsen

Unter-Nahe:
Meddersheim: Rheingrafenberg
Monzingen: Frühlingsplätzchen, Halenberg (se Emrich-Schönleber)

De beste produsentene:

Produsent
Viner Kommentar
Diel, Schlossgut
**
Dorsheimer Goldloch

Dorsheimer Burgberg Riesling Grosses Gewächs (325)
Dorsheimer Pittermännchen Riesling Grosses Gewächs (290)
Dorsheimer Riesling Trocken (189)
Armin Diel og sønnen Victor i Dorsheim skiller seg ut i den forstand at de holder til i den nordlige delen, Unter-Nahe, og er den beste i dette området. Fortet Burg Layen fra 1200-tallet og tilstøtende bygninger har vært i familiens eie siden 1802. Av totalt 17 ha har de 7 i de tre fine vinmarkene som er tatt med her (de ligger ved siden av hverandre), hvorav Goldloch går for å være den beste. De produserer viner gjennom hele prädikatskalaen. Armin er også en kjent vin- og restaurantskribent i Tyskland. Medlem av VDP. (2008)
Dönnhoff, Herman
***
De beste vinmarkene:
Niederhäuser Hermannshöhle (8,5 ha)
Oberhäuser Brücke
Norheimer Dellchen
Norheimer Kirschheck
Schlossböckelheimer Kupfergrube

Øvrige vinmarker:

Oberhäuser Leistenberg
Schlossböckelheimer Felsenberg
Helmut Dönnhoff som kommer fra en vinfamilie som har historie i området tilbake til 1750, har lenge vært den ledende produsenten i Nahe. Han eier ca. 20 ha (80% riesling) i de beste vinmarkene rundt Oberhausen. Toppvinene kommer fra Hermannshöhle (flott Spätlese) og Brücke der de er eneeier. Eisweinen fra den siste har kultstatus (alle vinene fra denne vinmarken, som kun gir søte viner, er svært ettertraktet). Hermannshöhle på sin side gir de flotteste tørre rieslingene i Nahe. Dellchen er også en flott vinmark. Han sverger til tradisjonelle metoder og store eikefat, og lager rike, rene og klare viner - fra tørre til søte. Medlem av VDP. (2008)
Emrich-Schönleber
***
Monzinger Halenberg Riesling Spätlese (255) / Spätlese Trocken*** (280, 17€) / Auslese (340) / Riesling "R" (359) / Grosses Gewächs (397)
Monzinger Frühlingsplätzchen Riesling Kabinett Trocken (200) / Spätlese (220)
Emrich-Schönleber Riesling Trocken (169) / Mineral Riesling Trocken (241)
Werner Schönleber i Monzingen har 250 års vinhistorie i familien, men dagens vinhus har i all hovedsak blitt utviklet fra 1960-tallet - fra 2 til 15 ha, hvorav 3/4 er beplantet med riesling. De lager alt fra tørre til botrytiserte viner fra sine to vinmarker, hvorav Halenberg er den beste (de har de beste 4,5 av totalt 8 ha). Vinstilen er den i Nahe som ligger nærmest Mosel, naturlig nok siden den også geografisk er nærmest. Werner og sønnen Frank er i toppskiktet og lager flotte viner, men her hjemme har Mostue lagt prisene på Mosel-nivå. Medlem av VDP. (2008)
Hexamer
*
Meddersheimer Rheingrafenberg Riesling Trocken (139, 7€) / Spätlese (07: 160, 12€) / Spätlese Trocken (09: 150, 13€) / Spätlese Trocken Xxl (09: 210) / Auslese (19 €) / BA (08: 245, 33 €) / Eiswein (58 €) /
Sobernheimer Marbach Riesling Kabinett Trocken (144) / Eiswein (08: 290, 30€)
Schlossböckelheimer In Den Felsen Riesling Auslese (06: 201)
Harald Hexamer overtok ansvaret for Weingut Helmut Hexamer i Meddersheim i 1999, og han har 13 ha (60% riesling) hvorav ca. 7 i den beste vinmarken Rheingrafenberg. Merk at spätlese herfra kommer i flere kvalitetsutgaver. Helmut har lagt om i retning av biodynamisk dyrking, og har løftet gården opp mot tetskiktet selv om han ligger litt utenfor stjernedistriktet. Fruktige og friske viner tilvirket på ståltaker. Marbach Eiswein skårer høyt hos Wine Spactator. Han har også parseller i Altenberg og i Schlossböckelheim i Felsen. Medlem av VDP. (2010)
Schäfer-Frölich
***
Bockenau Felseneck Riesling Spätlese Trocken (230) / Grosses Gewächs (356)
Schlossböckelheim Felsenberg Riesling Kabinett Trocken (187) / Spätlese Halbtrocken (215) / Grosses Gewächs (240)
Schlossböckelheimer Kupfergrube Riesling Spätlese Trocken (230) / Grosses Gewächs (328)
Monzinger Frühlingsplätzchen Riesling Spätlese Halbtrocken (233)
Monzinger Halenberg
Nahe Riesling Trocken (153)
7. generasjon Tim Frölich stammer fra en familie som har produsert vin siden 1800-tallet, men de har først i senere tid fått stjernestatus i regionen og kan nå måle krefter med Dönnhoff og Schönleber. Tim har nå overtatt hele ansvaret fra sin far Hans. De har 10 ha (ca 60% riesling) i toppvinmarker, hvorav Felseneck ligger i en sidedal til Nahe. Tim sverger til ståltanker for å få friske, rene og elegante viner. Felseneck TBA er kåret av den tyske utgaven av Micelin-konkurrenten Gault Millau som den beste TBA noensinne. Medlem av VDP. (2008)

Andre gode produsenter:
Det er også verdt å merke seg Wein- und Sektgut Bamberger fra samme området som Hexamer - også på vei oppover og har også parsell i Rheingrafenberg, samt i Altenberg.

Gå til toppenRheinhessen
Rheinhessen ligger mellom Rheingau, Pfalz og Nahe, og er Tysklands største vinområde. Distriktet er mest kjent som storprodusent av industriell hvit billigvin, ikke minst Liebfraumilch som opprinnelig kom fra vinmarkene rundt Gothic Liebfrauenkirche nær Worms. De har sånn sett sittet i førersetet for å skade Tysklands omdømme som kvalitetsprodusent. Det finnes selvfølgelig unntak, og i skråningene nær Rhinen som går under navnet Rheinterrasse, produseres det i den røde mineralrike og jernholdige skiferjorden (Roter Hang) rike, mineralske og hovedsaklig tørre rieslingviner med florale aromaer og innslag av eple og moden eksotisk frukt. De beste vinmarkene finner vi rundt landsbyene Oppenheim, Nierstein og Nackenheim, samt rundt landsbyene Westhofen og Flörsheim-Dalsheim litt lenger inn i landet. Det er store variasjoner i klima og jordsmonn, og det produseres en mengde forskjellige druer med müller-thurgau, silvaner og riesling som de dominerende. Verdt å vite om vin sier at riesling fra Rheinhessen "kjennetegnes ved noe av den samme eleganse som vinene fra Rheingau, men med en søtere frukttone på duft og en mildere smak".

Beste vinmarker(klikk på bildet for å se vinmarkskart):
Oppenheim: Sackträger, Herrenberg
Nierstein (bildet) :
Brudersberg (monopolmark, best), Pettental, Hipping, Ölberg, Heiligenbaum, Orbel
Nackenheim: Rothenberg
De to siste kommunene er kjent for jordsmonnet Roter Hang (rød skifer), og med Pettental og Rothenberg som de beste vinmarkene i området. Oppenheim har ikke så dyktige produsenter.
Flörsheim-Dalsheim: Bürgel, Hubacker
Westhofen: Aulerde, Morstein

De beste produsentene:

Produsent   Viner Kommentar
Battenfeld-Spanier
**

Riesling CO (lite opplag - bryllupsvinen til Caroline og Oliver)
Riesling Frauenberg GG (08: 319)
Riesling Kirchenstück GG (08: 250)
Risling Mölsheim (08: 220)
Riesling Hohen-Sülzen (08: 180)
Riesling Gutswein (05: 157)
Riesling Eisbach (09: 150)
Riesling Estate Trocken (09: 132)
Weissburgunder Trocken Estate (09: 140)

Hans Oliver Spanier har siden 1993 drevet denne familiegården i Hohen-Sülzen. I 1997 ble gården slått sammen med nabogården Battenfeld og disponerer 28 ha (drøyt 50% Riesling) i Kirchenstück, Rosengarten og Sonnenberg (Hohen-Sülzen), samt i Frauenberg (Flörsheim). De enkleste vinene fra disse markene merkes "S", mens toppvinenen merkes "R - Grosses Gewächs". I 2006 giftet han seg med Carolin Gillot som driver Kühling-Gillot (Rothenberg GG (07: 300), Pettenthal GG (08: 320), Sackträger GG (08: 250)). Oliver driver økologisk og biodynamisk og har hovedfokus på tørre viner, man lager også søte i gode årganger. Han lager også en av de beste riesling pappviner som du får i Norge: Non Dos Helt Tørr Riesling (09: 380). Den er laget på innkjøpte druer fra hans nabo. (2010)
Heyl zu Herrnsheim
**
Niersteiner Brudersberg Riesling Grosses Gewächs (349)
Niersteiner Pettental Grosses Gewächs (319) / BA (99: 304)

Nackenheimer Rothenberg Riesling (185)
Rotschiefer Riesling Spätlese Trocken (199)
Baron Heyl Estate Riesling (150) / Spätlese (168)
Dette historiske huset i Nierstein fra 1561 var i Heylfamiliens eie fra 1909-1994, og de var pionerer både innen tørre rieslingviner og økologisk drift. Ahr-familien som overtok og videreutviklet kvaliteten, solgte huset i 2006 til forretningsmannen Detlev Meyer, inklusive 27 års brukskontrakt på vinmarkene. Han har revitalisert og rustet opp, og hans produksjonsteam disponerer bl.a. drøyt 10 ha i Rote Hang-vinmarkene i Nierstein: Brudersberg (1,3 ha, monopolvinmark og ofte de beste vinene), Ölberg, Hipping og Pettental, samt Rothenberg i Nackenheim. 80% er beplantet med riesling. De lager også de søte prädikatene i gode år. Vinhuset inkluderer også Weingut St. Antony som de ble endelig fusjonert med i 2008. Medlem av VDP. (2008)
Gunderloch
***
Nackenheimer Rothenberg Riesling Spätlese (240) / Auslese (330) / Auslese GK (460)
Niersteiner Pettental Riesling (165)

Nackenheimer Engelsberg
Niersteiner Hipping
Niersteiner Ölberg

Riesling Red Sone (140) / Bio (165) / Trocken (150) / Jean-Baptiste Kabinett (155 - halvtørr)
Vinhuset i Nackenheim ble etablert av Carl Gunderloch i 1890, inkludert en god andel av Rothenberg som har dannet grunnstammen i husets renomé siden. I dag er det 4. generasjon Agnes Hasselbach-Usinger og vinmakermannen Fritz Hasselbach som styrer, og barna er med i driften. De har 12 ha i de beste vinmarkene: Rothenberg (9ha) og Engelsberg (Nackenheim) og Pettenthal, Hipping og Ölberg (Nierstein). 80% av produksjonen er basert på riesling. De bruker tradisjonelle metoder, lavt utbytte og uvanlig lang lagring på fat før tapping. De lager alle prädikatnivåer av deres flaggskip Rothenberg, og de søte er noe av det beste du får i området (TBA har fått 100 poeng i Wine Spacator hele tre ganger). Gjennomgående en del sødme i husets viner. Medlem av VDP. (2008)
Keller
***
Dalsheimer Hubacker Riesling Auslese (330) / Grosses Gewächs ( 420)
Westhofener Kirchspiel Grosses Gewächs (380)
Westhofener Morstein
Riesling Trocken (160) / Von Der Fels Trocken (220)
Weingut Keller i Flörsheim-Dalsheim ble etablert i 1789, og drives av Klaus Keller og sønnen Klaus Peter. De har 16,5 ha, hvorav 4 i Hubacker som de har hatt helt siden starten, samt i Bürgel (Dalsheim, Pinot Noir), Silberberg (Monsheim) og i Kirchspiel og Morstein (Westhofen). Dyktig vinmaker som leverer flotte både tørre og søte viner, eller for å sitere Arne Ronold: Keller kan kunsten! De to tørre er også flotte kjøp i sin prisklasse. Medlem av VDP. (2008)
Wittmann
**
Westhofener Morstein Riesling Grosses Gewächs (370)
Westhofener Aulerde
Westhofener Kirchspiel
Riesling 100 Hills Trocken (119) / Trocken (146) / Trocken "S" (229)
Günter Wittmann (vinmarkene) og sønnen Philipp (kjelleren) i Westhofen kan dokumentere vinlaging i familien tilbake til 1663. De har 25 ha i Aulerde, Kirchspiel og Morstein, hvorav halvparten med riesling. De har drevet økologisk siden 1990, og driver i dag biodynamisk. Tradisjonell vinlaging med lav avkastning, svært sakte gjæring og lagring i store eikefat. Medlem av VDP. Deres S-serie er håndplukkede druer og toppvinene innen de tørre. De lager også søte prädikatsviner fra alle sine tre Grosses Gewächs-vinmarker. Medlem av VDP. (2008)

Gå til toppen


Pfalz
Pfalz ligger sør for Rheinhessen og litt vest for selve Rhinen, og strekker seg 8 mil nedover ved foten av Haardtfjellene mot den franske grensen og Alsace-land. Dette er et av de varmeste vindistriktene i Tyskland og det nest største etter Rheinhessen som det forøvrig har mange fellestrekk med. Ett av dem er at det dyrkes et stort utvalg druer, og selv om riesling er mest utbredt, dekker den ikke mer enn 1/5 av arealet. Det er også stor jodsmonnsvariasjon som gjør det nesten mer naturlig å se til Alsace enn de andre tyske vinområdene. Samlet sett er Pfalz på offensiven, og ingen andre steder har den generelle vinkvaliteten økt så mye i de senere årene som her. Du kan lese mer om Pfalz på Pfalzwein.

Det kvalitativt beste rieslingområdet vinner vi rundtde nordlge landsbyene Wachenheim, Forst, Deidesheim og Ruppertsberg, samt mellom Neustadt og den største vinkommunen Bad Dürkheim. Pga. av det varme klimaet får druene bedre modning og derav høyere alkoholprosent. Det gir fyldigere viner som ikke er så syresterke som de andre tyske og med aromaer som gir assosiasjoner mot tropisk stenfrukt (aprikos, fersken). For øvrig er vinene mineralske og ofte med imponerende vekt og kraft. Det lages svært gode tørre viner, men pga. bedre druemodning er det lettere å få til sødme i vinene her enn lengre nord.

Regionen har tilrettelagt for turister med den 10 mil lange Deutsche Weinstrasse som ble åpnet i 1935, også merket for fotturister. På deres nettsider finner du masse reiseinformasjon og produsentoversikter.

Beste vinmarker (klikk på bildet over for å se vinmarkskart):
Kallstadt: Saumagen
Ungstein: Michelsberg, Herrenberg, Weilberg
Bad Dürkheim: Fronhof, Michelsberg
Wachenheim: Gerümpel
Forst: Kirchenstück (den beste), Freundstück, Jesuitengarten, og til en viss grad Musenhang, Pechstein, Stift og Ungeheuer
Deidesheim: Grainhübel, Hohenmorgen, Kalkofen, Kieselberg, Langenmorgen, og til en viss grad Herrgottsacker, Leinhöhle, Maushöhle og Paradiesgarten
Ruppertsberg: Gaisbböhl, Hoheburg, Linsenbusch, Reitepfad.

De beste produsentene:

Produsent
Viner Kommentar
Bassermann-Jordan
**
De beste vinmarkene:
Deidesheim: Hohenmorgen / Kalkofen / Grainhübel / Kieselberg
Forst: Kirchenstück / Jesuitengarten / Pechstein / Ungeheuer
Ruppertsberg: Hoheburg / Reiterpfad

Pechstein Riesling Grosses Gewächs (330)
Hohenmorgen Riesling Grosses Gewächs (330)
Deidesheimer Herrgottsacker Riesling Kabinett Trocken (169)
Riesling Trocken (155)

Weingut Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan i Deidesheim er i seg selv en institusjon i tysk vinhistorie med røtter tilbake til 1718. Les mer her. Selve Ketschauerhof-eiendommen som Andreas Jordan kjøpte på den tiden sammen med noe av de beste vinmarkene i området, har dokumentert historie tilbake til 1250. De har et eget vinmuseum i den enorme vinkjelleren. Lik mange steder i området var vinkvaliteten dårlig på 80-tallet, men takket være Ulrich Mell, nyansatt vinmaker, ble huset løftet opp i tetskiktet igjen. I 2002 solgte familien det hele til entreprenøren Achim Niederberger som driver videre med Ulrich Mell som vinsjef. I alt har huset 50 ha i 20 forskjellige vinmarker, alle i Deidesheim og nabokommunene. Hele 90% er beplantet med riesling. De lager mest tørre viner, men i gode år også søte opp til TBA-nivå. Medlem av VDP. (2008)
Biffar, Josef
*
Deidesheimer Grainhübel Grosses Gewächs (19€)
Wachenheimer Gerümpel Grosses Gewächs (17€)

Deidesheimer Kieselberg Riesling Spätlese trocken *** (15€) / Auslese (15€) / BA (42€) / TBA (95€)
Deidesheimer Kalkofen Riesling Spätlese (11€) / Auslese / Eiswein (49€)
Biffarfamilien har vinhistorie i Deidesheim tilbake til 1723. Dagens vinhus ble etablert i 1879, men det var på 90-tallet at de løftet seg opp i kvalitetsskiktet ved hjelp av en ny vinmaker. De har 12 ha i Mittelhaardt (Kalkofen, Grainhübel og Kieselberg i Deidesheim, Nussbien og Reiterpfad i Ruppertsberg og Goldbächel, Gerümpel and Altenburg in Wachenheim), hvorav grosses gewächs-markene Grainhübel og Gerümpel er de beste. Lilli Biffar-Hirschbil som styrer i dag lager mest tørre viner, men også god Auslese. Husets egne viner lanseres under "Privat"-label, mens deres viner på innkjøpte druer lanseres under "Lilli Biffar". Har vært medlem av VDP siden opprettelsen i 1908. (2008)
Dr. Bürklin-Wolf
***
Forster Pechstein Edition G.C. Riesling (390)
Forster Kirchenstück G.C.
Ruppertsberger Gaisböhl Riesling Trocken G.C. (331) / Edition G. C. (349)
Wachenheimer Böhling Edition P.C. (245)
Wachenheimer Riesling Trocken (162)

Wachenheim: Rechbächel P.C. (monopol) / Altenburg P.C. / Gerümpel / Goldbächel /
Forst: Ungeheuer / Jesuitgarten
Deidesheim: Hohemorgen / Kalkofen / Langenmorgen
Ruppertsberg: Hoheburg P.C. / Reiterpfad / Nussbien


Eier Bettina Bürklins mann Christian von Guradze overtok i 1992 driften på en av Tysklands største privateide vingårder som ble etablert i 1875 gjennom giftemål mellom Albert Bürklin og Luise Wolf. De har 90 ha, hvorav 28 i 15 klassifiserte vinmarker i Mittelhaardt (de har parseller i stort sett alle de beste, inkl. hele grosses gewächs-marken Gaisböhl). Kvaliteten lå nede etter en periode med overproduksjon, og han satte igang en rekke tiltak for å gjenvinne gårdens tidligere renommé som hadde omfattet alle prädikatvariantene. Sentralt stod innføringen av et eget klassifikasjonssystem for toppvinene basert på terroir, G.C. og P.C., som foruten å være navneforkortelser til familiemedlemmer, henviser til de franske betegnelsene Grand og Premier Cru. (Øvrige viner selges under Villa Bürklin-labelen.) Videre fokuserte de på biodynamisk drift, tørre viner og kvalitetsviner i øvre prisskikt. Pechstein Gran Cru-edition ansees som en referansevin i Pfalz. Huset lager fyldige, syrefriske og tørre rieslingviner, samt søt vin, og de omtales som en av de fremste og mest stabile produsentene i hele Pfalz. Driver også restauranten Gasthaus Zur Kanne. Paret skilte lag i 2006. Medlem av VDP. (2008)
Christmann, A.
**
Ruppertsberger: Rieterpfad / Linsenbusch
Königsbacher: Idig / Ôlberg
Deidesheim: Hohenmorgen / Mäushöle / Paradiesgarten
Gimmeldinger Mandelgarten
Riesling Kabinett Trocken (150)
7. generasjon Steffen Christmann og kona Daniela overtok ansvaret i 1994 for denne familievingården i Gimmeldingen som begynte som et hobbyprosjekt i 1845. De har 15 ha, inklusive grosse gewächs-marker i Rupertsberg, Deidesheim, Königsbach og Gimmelding. Steffen har vært med på revaitaliseringen av regionen med fokus på terroir, og har siden midten av 90-tallet tilhørt de 3-4 beste produsentene. Særlig er det verdt å merke seg hans tørre grosse gewächs-viner, men han har også gjort seg bemerket med botrytiserte dessertviner, ikke minst hans TBA-utgaver. Barna Barba Gisela og Fritz er med i driften. Medlem av VDP. (2008)
Knipser
**

"Himmelsrech" Dirmsteiner Mandelpfad Riesling (230)
"Steinbuckel" Laumersheimer Mandelberg Riesling (230)
"Im Grossen Garten" Grosskarlbacher Burgweg

Kalkmergel Riesling Spätlese Trocken(170)

Brødrene Werner og Volker Knipser driver dette vinhuset i Laumersheim (nordlige Pfalz) der familien har holdt til siden 1876. De var i 1948 blant de første i regionen til å tappe under eget navn. Det var Werner som løftet huset etter at han overtok i 1981. De har et hovedfokus på rødvin, men lager også flotte, primært tørre riesling spätleseviner fra sine grosses gewächs-marker. Totalt har de 40 ha i Laumersheim, Grosskarlbach og Dirmstein. Medlem av VDP. (2008)
Koehler-Ruprecht
***
Kallstadter Saumagen Riseling Kabinett Trocken (08: 150) / Spätlese Halbtrocken (08: 150) / Spätlese (168) / Spätlese Trocken (08: 170) / Auslese (208) / Auslese Trocken (08: 236) / Auslese Trocken R (04: 400 - toppvinen) / Eiswein (555)

Kallstadter Steinacker Riesling Kabinett (127) / Kabinett Halbtrocken (08: 125) / Scheurebe BA (312, 75cl) / Gewürztraminer Spätlese (08: 150) / Gewürztraminer Auslese (flott vin, kommer september 2010)

Kallstadter Riesling Kabinett Trocken (08: 130)
Philippi Elysium Beerenauslese (1994: 300, 37,5 cl)

Vinhuset i Kallstadt ble etablert rundt 1700 av Ruprechtfamilien, men ble solgt til Otto Philippi i 1969. Hans sønn Bern Philippi tok over i 1986 etter mange år som internasjonal vinkonsulent. Han har 12,5 ha i Saumagen (de beste vinene kommer herfra), Kronenberg og Steinacker, alle i Kallstadt. Rieslingvinene fremstilles med svært tradisjonelle metoder, så som sakte gjæring på små fat, og de får ofte utvikle seg flere år hvilende på bunnfallet før de blir tappet på flaske. Resultatet er enormt langlivede viner som trenger en del år i kjelleren for å utvikle sitt potesial. De beste vinene merkes R (reserve - laget på små håndplukkede kjernefrie druer) og slippes ikke på markedet før de er drikkemodne. Bern lager viner med en ganske personlig stil, og kvaliteten svinger fra år til år. Han er allikevel blitt en kultprodusent og hans viner er etterspurte - ikke minst hans Saumagen Auslese Trocken R som i de beste årgangene ligger på rieslingtoppen i Tyskland. Det gode utvalget i Norge kan vi takke hans gode venn vinjournalisten Kjell Cordtsen for. Søsteren driver hotell og restaurant i samme bygning - Weincastell zum Weissen Ross. Medlem av VDP. (2010)

Müller-Catoir
**
Haardter Bürgergarten Riesling Kabinett Trocken (167) / Aspen Riesling Spätlese Trocken (287) / Riesling Eiswein (599) / Rieslaner TBA (722)
Haardter Herzog Kabinett Trocken (143) / Rieslaner Auslese (233)
Haardter Herrenletten Riesling Spätlese Trocken (233)
Haardter Mandelring
Neustadter Mussbacher Eselshaut Rieslaner Spätlese (244)
Gimmeldinger Schlössel Rieslaner BA (488)
Gimmeldinger Mandelgarten
Philipp David Catoir driver dette vinhuset i Hardt som har vært i familiens eie siden 1744. Han har 20 ha i Haardt, Neustadt og Gimmelding, hovedsaklig beplantet med riesling. Det var vinmakeren Hans-Günther Schwarz som løftet huset opp i tetskiktet, til tross for at de ikke har så kjente vinmarker, men han pensjonerte seg med 2001-årgangen. Etterfølgeren Martin Franzen har lagt om stilen. Han er vel så kjent for sine viner lagd på rieslaner, en krysning som gir forfriskende syrerike og søte viner. Medlem av VDP. (2008)
Ökonomierat Rebholz
**(*)
Siebeldingen Im Sonnenschein Riesling Grosses Gewächs (336)
Birkweiler Kastanienbusch Riesling Spätlese Trocken (354) / Grosses Gewächs (359)

Siebeldingen Rosenberg
Godramstein Münzberg
Tredje generasjon Hansjörg Rebholz og kona Birgit har siden 1978 drevet dette vinhuset i Siebeldingen med 14 ha, hvorav 1/3 riesling. Mange mener at dette er det beste huset i Pfalz, og Gault Miliau utpekte Hansjörg til årets vinmaker i 2002. De lager tørre viner som trenger noen år i kjelleren, og det er ikke uvanlig at de venter noen år med å slippe vinene på markedet. Vinene fra Kastanienbusch er mer klassiske i stilen enn de fra Sonnenschein, og vinene fra de to skifter på å være best avhengig av klimaet fra år til år. Han er også kjent for sine viner laget på gewürztraminer og muskatel, samt en fatlagret R-serie uten vinmarksnavn i en mer internasjonal stil. De har drevet økologisk siden 2005. Medlem av VDP. (2008)
Reichsrat von Buhl
**
De beste vinmarkene:
Forst: Kirchenstück / Pechstein / Jesuitengarten / Freundstück / Ungeheuer
Deidesheim: Leinhöhle / Herrgottsacker / Paradiesgarten /
Kieselberg / Mäushöhle
Rupperstberg: Reiterpfad

Forster Kirchenstück Riesling Grosses Gewächs (385)
Forster Pechstein Riesling Grosses Gewächs (299)
Deidesheimer Herrgottsacker Riesling Kabinett Trocken (152)
VInhuset i Deidesheim ble etablert i 1849 da Franz Peter Buhl arvet en del av Jordanfamiliens eiendom (jf. Bassermann-Jordan over). Buhl-familien hørte til vineliten på 1800-tallet med 100 ha vinmarker, men overdro eiendommen til Guttenberg-familien i 1952 pga. av mangel på arvinger. Etter nedgangstidene var det 50 ha igjen, og i 1989 leide de bort vinproduksjonen til japanske investorer som rustet opp. Selve eiendommen ble i 2005 overtatt av entrepenøren Achim Neiderberger som også eier Bassermann-Jordan. De har parseller i masse flotte vinmarker i kommunene Deidesheim, Forst og Ruppertsberg. De lager fine tørre rieslinger i en for området klassisk stil. Medlem av VDP. (2008)

Andre gode produsenter:
- Dr. Deinhard (Deidesheim)
- J.L. Wolf (Wachenheim - drives av Dr Losen)

Kart med anbefalte produsenter:


Gå til toppen